Zápis do MŠ Pohádka a Pampeliška pro školní rok 2020/21

VÝSLEDKY Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020:

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem přijala děti
evidované pod těmito registračními čísly:
11-1/20
40-1/20
36-1/20
35-1/20
32-1/20
29-1/20
17-1/20
24-1/20
6-1/20
28-1/20
4-1/20
3-1/20
25-1/20
31-1/20
20-1/20
34-1/20
18-1/20
39-1/20
5-1/20
9-1/20
30-1/20

Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem v místě dalšího
vzdělávání NA VYHLÍDCE 2275, ROUDNICE N. L. přijala děti evidované pod
těmito registračními čísly:

15-2/20
13-2/20
2-2/20
9-2/20
12-2/20
7-2/20
1-2/20
18-2/20
14-2/20
3-2/20
5-2/20
21-2/20

 

Na základě opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat od 2. 5 2020 do 16. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

  1. Do datové schránky školy – ncpv4iu
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý email ! ) – pohadka@tiscali.cz
  3. Poštou – MŠ Pohádka, Josefa Hory 967, 413 01 Roudnice n. L.
  4. Osobní podání – v případě osobního podání si zákonný zástupce sjedná schůzku s ředitelkou školy e-mailem – ms.pohadka@tiscali.cz , telefonicky nebo může vyplněné dokumenty vhodit do schránky MŠ Pohádka ve dnech 4. 5. – 7. 5. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin

Do mateřské školy je nutné doložit

  1. Žádost k předškolnímu vzdělávání
  2. Čestné prohlášení k očkování
  3. Kopii očkovacího průkazu
  4. Kopii rodného listu

Místo trvalého pobytu dítěte bude ověřeno ředitelem školy na městském úřadě.

Pro děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 je docházka do mateřské školy povinná.

Registrační číslo bude přiděleno po doručení žádosti a bude zasláno na váš email.

Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy 15. 6. 2020 pod registračním číslem.

Dokumenty ke stažení:

 

MŠ Pampeliška MŠ Pohádka
Previous reading
Uzavření mateřské školy o letní prázdniny – MŠ Pohádka
Next reading
Uzavření mateřských škol v době letních prázdnin