V předškolním vzdělávání uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Tyto aktivity  jsou pedagogem přímo nebo nepřímo motivované.

Didaktický styl vzdělávání dětí je na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte.

Organizace dne:

Třída „U kašpárka“ a “ U žabičky“

06,15 –  09,30     Příchod dětí, spontánní herní aktivity, nabídkové činnosti,

cvičení, svačina, řízené činnosti…

09,30 – 11,15     Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,15 –  12,00     Oběd, hygiena

12,00  – 14,00     Odpočinek na lehátku

14,00  -16,15       Volné herní aktivity, zájmové kroužky, svačina,

individuální práce s dětmi

 


Třída „U vodníčka“  a “ U dráčka“                                                

06,15 –  09,45     Příchod dětí, spontánní herní aktivity, nabídkové činnosti,

cvičení, svačina, řízené činnosti…

09,45 – 11,45     Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,45 –  12,15     Oběd, hygiena

12,15  – 14,00     Odpočinek na lehátku

14,00  -16,15       Volné herní aktivity, zájmové kroužky, svačina,

individuální práce s dětmi

 


Třída „U loupežníka“

06,15 –  09,45     Příchod dětí, spontánní herní aktivity, nabídkové činnosti,

cvičení, svačina, řízené činnosti…

09,45 – 11,45     Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,45 –  12,15     Oběd, hygiena

12,15  – 14,00     Klidové aktivity

14,00  -16,15       Volné herní aktivity, zájmové kroužky, svačina,

individuální práce s dětmi