Zápis do MŠ Pohádka a Pampeliška pro školní rok 2021/22

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE BUDE KONAT V OBDOBÍ  OD 2. 5 2021 DO 16. 5. 2021, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

  1. Do datové schránky školy – ncpv4iu
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý e-mail) ms.pohadka@tiscali.cz
  3. Poštou – MŠ Pohádka, Josefa Hory 967, 413 01 Roudnice n. L.
  4. Osobní podání – v případě osobního podání si zákonný zástupce sjedná schůzku s ředitelkou školy e-mailem – ms.pohadka@tiscali.cz , telefonicky nebo může vyplněné dokumenty vhodit do schránky MŠ Pohádka ve dnech 3. 5. – 7. 5. 2021 od 8.00 do 12.00 hodin

Do mateřské školy je nutné doložit:

  1. Žádost k předškolnímu vzdělávání
  2. Čestné prohlášení k očkování
  3. Kopii očkovacího průkazu
  4. Kopii rodného listu

Místo trvalého pobytu dítěte bude ověřeno ředitelem školy na městském úřadě.

Pro děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 je docházka do mateřské školy povinná.

Registrační číslo bude přiděleno po doručení žádosti a bude zasláno na váš email nebo SMS na uvedený telefon.

Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy 10. 6. 2021 pod registračním číslem.

Dokumenty ke stažení:

 

INFORMACE K ZÁPISU

POZVÁNKA PRO VAŠE DĚTI DO POHÁDKY

POZVÁNKA DO  MŠ PAMPELIŠKA / Podlusky

 

MŠ Pampeliška MŠ Pohádka
Previous reading
PROHLÍDKA MŠ POHÁDKA A MŠ PAMPELIŠKA ON-LINE
Next reading
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY