Cíl projektu:

Základním cílem projektu je přístavba ke stávající budově MŠ Pampeliška za účelem zřízení jedné třídy s kapacitou 25 žáků. Stavební práce, které respektují bezbariérové řešení, proběhnou dle předložené projektové dokumentace. Tento záměr zcela naplňuje specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, tím že dojde k realizaci stavebních úprav za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.